Gatan berättar vår historia

Gator kan vittna om många händelser - väder (hål och ojämnheter på grund av tjäle, hetta och regn), samhällsomstruktureringar (exempelvis vattenledningar som bytts ut och när hålet fyllts igen bevittnar den nya asfalten om vad som skett), ungdomskultur och vår inställning till miljön (tuggummirester). I Paris hade trottoarer fått nytt ytskikt i samband med kravallerna för några år sedan. För att motverka att folk grävde upp kullerstenarna på gator och trottoarer som orsakade fysisk och materiell skada smetade man ett lager asfalt över. En politisk maktmanifestation.

Kommentarer

Hanna sa…
Det är spännande hur mycket i vår omgivning som berättar något om historien, som man kanske inte alltid tänker på. Som hur Umeå blev björkarnas stad - för att motverka en ny brand genom att skapa brandgator med björk.
Matilda sa…
Hanna >> Intressant angående björkarna! Det får mig att undra lite över palmerna i Trelleborg ("palmernas stad")...