Vattnet - ett icke tillförlitligt gömställe?

Varför slängs det så många cyklar i kanaler och andra vattendrag? Är det favoritplatsen för att "gömma" stöldgodset när det inte längre är önskvärt? Finns det en föreställning om att saker som försvinner med vatten (tänk havsvågor, sandstränder pga erosion, avlopp...) förflyttas till en ny plats? Eller vill man tro att det som slängs nedåt kommer begravas och integreras i havsbottnen (skeppsvrak med värdefull last, misstänkta Palme-vapen...) och glömmas bort tills en undervattensarkeolog eller fritidsdykare kommer på besök?

Kommentarer

Anonym sa…
:o) mentaliteten det som inte syns finns inte är lätt att applicera då det finns grumligt vatten, snöhögar och djupa hål...

/ Sarisen
Matilda sa…
Sarisen >> Så sant så sant... Men det som göms i snö kommer upp i tö. Och även djupa hål kan bli fyllda.
cat sa…
Det där är nog ett bevis på människors hänsynslöshet och faktisk ren dumhet är jag rädd.