Kön och miljöpåverkan

De här graferna hittade jag i Miljömedvetna medborgare och grön politik av sociologen Anna-Lisa Lindén (2004) och baseras förvisso på statistik från 1996. Men ändå! Ser ni vad jag ser?
Nej det gör ni nog inte, om ni inte har supersyn vill säga. Den övre grafen visar koldioxidutsläpp för resor och den undre energianvändning för resor fördelat på ålder och kön. De grå staplarna markerar kvinnors påverkan och de gröna männens. Linjerna som skär genom staplarna är mål för bärkraftighet.

Män har överlag mer påverkan med sina resemönster än kvinnor (notera att de yngre generationernas kvinnor har något högre staplar än männen). Sannolikt har det att göra med vilken slags yrken man har och hur långt man pendlar till jobb. Jag har en känsla av att kvinnor med barn i hemmet pendlar kortare sträckor än män generellt. Det är alltså inte bara inkomstklyftor mellan könen i dagens samhälle, utan även skillnader i miljöpåverkan. Även om det säkert ändrats på tjugo år så är det lite talande för ojämlikheten i samhället. Men i det här fallet tycks det som att det är männen som bör ta efter kvinnorna, och inte tvärt om.

Av denna statistik skulle man ju kunna dra slutsatsen att kvinnor lever mer miljövänligt eller att män är stora miljöbovar. Båda teserna är dock problematiska särskilt eftersom det går att vrida statistik på olika sätt för att föra fram ett budskap. Men ändå, staplarna är värda att begrundas lite mer. Eller hur tänker ni kring detta?

Kommentarer

cat sa…
Jo så värts förvånad blir jag nog inte över det här mönstret. Att män kör mer bil än kvinnor är ju belagt.
Jag kan också tänka mig att det inte är så stor skillnad mot för nu.

Kan det vara så att kvinnorna pendlar (inte riktigt) lika mycket som männen men pendlar med kollektivtrafik och inte med bil. Som kanske mannen har? Fast jag tror också att det kan vara så som du skriver att kvinnorna kanske pendlar kortare.
Matilda sa…
Cat >> ja det kanske det är! Det forskas på så mycket :)

Linda >> Det hade varit intressant och se en uppföjningsstudie för att se ifall de yngre generationernas mönster följt samma utvecklingskurva 20 år senare