Visdomsord om sjukdom

Apropå den här seglivade förkylningen som envist håller mig i sitt grepp (även om jag är frisk nog att vistas bland människor nu):
"One should take care not to be ill to long: for the conventional obligation to manifest signs of sympathy will soon make the witness of one's illness impatient, since it costs them too much effort to maintain this condition in themselves for long - and then they will pass directly over to doubting your character and will arrive t the conclusion 'he deserves to be ill, and we no longer need to exert ourselves to feel sympathetic'." (Nietzsche - Human, All Too Human, s. 388)
Att hålla sig frisk är således det bästa för de sociala relationerna? Eller borde det heta; "vid sjukdom prövas vännerna?

Det får mig också att fundera på de tidigare arbetsplatser jag haft som haft en bisarr situation med hur många dagar per år det är rimligt att vara sjuk. En arbetsplats hade uppföljningssamtal när man hade kommit upp i en viss "kvot" och hotade lite fint med sjukintyg från dag ett. En annan hade typ max fem dagar per år. Min nuvarande tjänst tar möjligen priset, och jag tror att detta är symptomatiskt för alla högre lärosäten i Sverige. För att få så kallad prolongering* vid sjukdom krävs läkarintyg från dag ett. Vårdcentralerna är inte helt förtjusta i att sjukskriva en doktorand på grund av kraftig förkylning, de behöver ju prioritera allvarligare sjukdomar. Detta leder till ett moment 22. Få doktorander anmäler att de är sjuka ifall det inte är riktigt allvarligt eftersom de förlorar pengar. Istället jobbas det hemifrån eller kompenseras när det går. Med konsekvensen att stressen ökar. Sjukskrivning (med läkarintyg) av stressade doktorander är däremot väldigt vanligt på jobb…

*En så kallad förlängning av tjänsten som kompenserar den tid man exempelvis undervisat eller haft förtroendeuppdrag.

Kommentarer

Men nu har det gått så långt att du är frisk antar jag. Seglivade förkylningar är så jobbiga.

Det där med att en får vara sjuk ett visst antal dagar per år är reglerat i sjuklagen. Fast det är antal tillfällen per år, inte dagar. Efter det så får du såklart vara sjuk, men arbetsgivaren har rätt att kräva in läkarintyg från dag ett. Och du får även sjuklön från dag 1 och slipper karensdag. Vilken ju inte är fallet för dig men ändå.