Mystiska byggnadstekniker och selektiv historieskrivning

Jag läste idag om en teori kring hur de lyckades bygga pyramiderna i Egypten. Eventuellt har de surrat fast runda trästockar runt de tunga stenblocken och därefter rullat fram dem. Vi gäckas ständigt av de här mysterierna om forna tider. Att man för flera tusen år sedan kunde bygga pyramider och resa Stonehenge utan moderna lyftkranar och maskiner verkar ofattbart. Det intressanta i sammanhanget är att de här mysterierna synliggör en tendens i historieskrivandet. De enda berättelser, bilder, inskriptioner, sägner etc som finns kvar idag från forna tider rör ofta eliten. Ingen tänkte på att folk i framtiden skulle vara intresserad av byggnadsteknik eller hur arbetarnas situation såg ut. Av tusentals och åter tusentals människor som levde tyckte man bara att ett fåtal var värda att minnas. Så är det fortfarande till stor del, även om idag kan de flesta skriva sina memoarer eller delta i dokumentationsprojekt (ledda av exempelvis etnologer och museer) som förtecknas och arkiveras.

Jag brukar säga till mina informanter att deras berättelser som jag för fram är en slags historieskrivning, en berättelse som sparas inför framtiden. Nu råder det förvisso delade meningar om huruvida folk läser avhandlingar men i teorin kan någon framtidsmänniska få veta hur det gick till att till exempel handla mat i början av 2000-talet.

Har ni blivit intervjuade om era liv, vanor, tankar eller liknande för en tidning, uppsats, avhandling eller arkiv? Har ni varit med i någon annan slags dokumentation? Eller kanske skriver ni på era egna memoarer som ni vill ska sparas till framtida generationer?

Kommentarer

Selektiv historieskrivning är så otroligt intressant! När det gäller just pyramiderna vet jag inte vad jag tror, men vad jag vet är att när vi läste om just det i skolan sa vår lärare något om att det sättet som det sägs att de är byggda på går att ifrågasätta då stenarna egentligen var för tunga att släpa på på det sättet. Sen har jag hört att det långt under sfinxen (tror jag att det var) ska finnas någonting som är så stort att det inte på någon mänskligt sätt kunnat hamna där. Och en kompis var på vandring i Mexico och på något ställe fanns det inristningar från tusentals år sedan där det helt klart syntes att det var utomjordingar med bland den mänskliga befolkningen. Så jag vet inte. Vi kan ju inte vara ensamma tänker jag.
Matilda sa…
Linda >> Ja tolkningar finns det gott om. jag antar att vi aldrig får veta om det är utomjordingar eller bara väldigt smarta människor som gjort det här.