Förtroende för politiker

I och med att det är tre stora val om två veckor talas det en del om förtroende för politiker. Det kommer opinionssiffror och barometrar om hur stort förtroende svenska väljare har för politiker generellt och för enskilda politiker. Men vad menas egentligen att ha förtroende för någon i detta fallet?

Jag tänker mig att det är lätt att svara nekande om en politiker antingen uppenbart betett sig oprofessionellt eller att man inte delar dess politiska agenda. Jag tänker också att mitt förtroende dalar ifall ett parti eller en politiker ofta svänger i frågor, gör utspel som förvånar på ett negativt sätt eller inte är klargörande i frågor som är viktiga för mig som väljare. Samtidigt tycker jag det är svårt att svara på förtroendefrågan när jag inte har en nära relation med personen ifråga. Jag känner inte partiledarna, mitt omdöme baseras på politiska uppfattningar och bilder förmedlade i media. Med annan bakgrundsfakta hade jag kanske tyckt att personen var vänlig, omtänksam, står upp för sin sak, pålitlig, kommer i tid, ärlig m.m., sådana faktorer som påverkar mitt förtroende för personer i min fysiska närhet.

Å andra sidan, så tänker jag mig också att ha förtroende för någon också inbegriper ett givande från väljaren till politikern i och med själva röstningsförfarandet. "Du har mitt förtroende att agera som du finner lämpligt." Möjligen med tilläggs klausulen "utifrån de löften du givit och det partiprogram du företräder." Då är det som sagt svårt att ge detta till någon som man vet kommer följa en annan partipolitisk agenda än den jag föredrar. Men förtroende för politiker generellt borde handla om att vi röstar fram ambitiösa individer som vill göra sitt bästa för Sveriges politik och förändra till det bästa. Ifall de går på möten, skriver motioner, faktakollar, ifrågasätter, driver sina väljares frågor, respekterar politiker i opposition, argumenterar och röstar, dvs följer det politiska och demokratiska spelet utan fusk, då borde man kunna hysa förtroende även för de politiker man har stora meningsskiljaktigheter med. De gör ju vad de ska göra eller förväntas göra, även om vi ogillar politiken som förs. Det borde ju vara detta som påverkar vårt politikerförtroende, men jag undrar om det inte mest handlar om mediebilden trots allt.

Hur funderar ni kring förtroende för politiker? Har ni förtroende för politiker?

Kommentarer

Tyvärr måste jag säga att jag inte alls har något som helst förtroende för politiker så när jag röstar kryssar jag aldrig för något namn utan röstar för partiet bara.
Matilda sa…
Linda >> Trist att du känner så, men det är nog lätt när skandaler duggar tätt. Personkryssat har jag nog bara gjort någon enstaka gång. Oftast inte.