Intervjufavoriter

Det finns personer som återkommer i media, som blir intervjuade gång på gång. Media tycks ha direktnummer till politiker och andra kändisar. De förra är väl nästan nödgade att ställa upp, eftersom de står i allmänhetens tjänst och därför ska de väl kunna svara på sina handlingar och politiska resonemang. Andra kändisar är kanske mer beroende av media för att fortsätta att vara kända. Släpps en ny skiva eller bok så kan man tänka sig att de vill nå ut på så många arenor som möjligt. Och media vill ju få läsare, tittare och lyssnare och behöver lockbeten. Det torde således vara ett ömsesidigt beroende mellan media och olika slags kändisar.

Men man kan ju ändå tycka att det borde finnas någon proportionerlig fördelning av hur många gånger kändisar får vara med i ett och samma media inom en viss tid. Släpper en artist en skiva per år så kan det tänkas vara rimligt att intervjua denne en gång om året. Släpper samme artist en skiva i månaden kanske det blir lite väl mycket mediautrymme? Att intervjua sportutövare i samband med ett mästerskap kan ju vara rimligt. Att intervjua en fotbollspelare varje gång hen gör mål (om denne gör mål i varje match) är kanske lite för mycket. För vilka nya frågor och svar kan egentligen ställas? Och kanske vill några andra i laget också komma till tals.

Det här är en ren hypotes, jag har inte utfört någon större granskning i detta fall, men jag har en känsla av att DN har två intervjufavoriter. Rapparen Ken Ring och simmerskan Sarah Sjöström. Jag har bara tidningen på helgen, ska det påpekas, men jag tycker att jag läst åtskilliga reportage, intervjuer eller krönikor där dessa personer förekommer. Inget illa ment mot någon av dem, men jag gillar lite mer variation. En snabb sökning på DN:s hemsida så nämns simmerskan i fler artiklar än rapparen, ofta i samband med imponerande bedrifter i simbassängen. Jag kan hitta två längre intervjuer/reportage med Ken från det senaste halvåret och ett antal omnämnande i krönikor. En av krönikorna minns jag särskilt från pappersupplagan, det är Fredrik Strage som reflekterar över just Ken och media och påpekar själv att det är en av de artister han intervjuat flest gånger.

Min hypotes är alltså inte helt korrekt eller helt uppbackad, men jag anar ändå ett mönster med "intervjufavoriter". Vad säger ni, är jag något på spåren? Har ni sett liknande indikationer på andra håll?

Kommentarer

cat sa…
Hm läser dn.se mest varje dag och har aldrig lagt märke till vare sig rapparen eller simmerskan. Undrar om de inte syns lika mycket på webtidningen?
Matilda sa…
Cat >> Det är ju en intressant fråga faktiskt. Sedan kan det ju också vara så att tidningen skriver betydligt mer om andra personer men att jag fått någon fix idé att dessa personer återkommer och därför bara ser dessa artiklar...