Namn och kön

På en kurs idag hade vi ett case om en person vid namn Robin. Alla deltagare läste texten noggrannt och började därefter diskutera i sina respektive grupper. Några timmar senare när diskussionen fortsätter i helgrupp reagerar läraren att alla talar om Robin som en "han". Vi hade alla läst det som ett mansnamn trots att det är ett så kallat könsneutralt namn, likt Kim, Chris, Charlie, Morgan, Jordan etc. Vid närmare granskning visade det sig att det inte fanns ett enda "han" eller "hon" i texten. Kanske hade vi tolkat texten och därmed hela caset något annorlunda om vi hade föreställt oss Robin som kvinna.

Det är intressant hur ett namn kan frambringa vissa associationer till ett visst kön eller en viss ålder. Och att namn fortfarande till stor del ges utifrån kön och att de sällan förflyttar sig mellan de upprättade kategorierna. Mig veterligen har till exempel namnet Matilda inte växlat mellan att vara ett "mansnamn" och ett "kvinnonamn", även om förstås många namn är varianter av andra namn. Jag undrar om vi i framtiden kommer att gå mot fler könsneutrala namn och ifall befintliga namn avladdas från sin "könstillhörighet". Det senare har jag svårt att se ske inom en nära framtid, vi är ändå väldigt traditionsbundna.

Men man kan ju som Shakespeare fundera över namn och ifall individen skulle vara annorlunda ifall hen hette B istället för A.

"What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet."
(ur Romeo och Julia - William Shakespeare)

Apropå namn så bloggade jag om mina funderingar över mitt eget namn för några år sedan: Mitt namn - mitt liv.

Kommentarer

Unknown sa…
När jag var i USA i två år reagerade jag på att många namn eller kortformer av namn kan vara både mans- och kvinnonamn. Och ibland både för- och efternamn. Detta trots att man knappt kan köpa en fotfil utan att den ska vara till en flicka eller pojke. Mycket märkligt.
bella sa…
jag tror kanske att ens namn påverkar en till viss del. okönade namn är väl kul, mer sånt tycker jag. jag har lite svårt med dubbelnamn som en del tar och som innehåller både tjej- och killnamn, typ ann-gösta.
Matilda sa…
Unknown >> Intressant kontrast!

Bella >> Jo jag tror nog också att namn kan påverka hur andra uppfattar en. Vissa namn har ju starka klasskonnotationer. De där dubbelnamnen är lite okänt för mig. Det låter ju först lite märkligt eftersom vi är vana att dela upp ena namnet som mansnamn och andra som kvionnamn, men om det tar fäste kommer vi säkert vänja oss även vid detta :)