torsdag 6 april 2017

Grönt ljus - rött ljus

Färger associerar i vissa sammanhang olika känslor eller aktiviteter. Grön för avundsjuka, röd för ilska eller kärlek, blått för kyla osv. Grönt traffikljus betyder köra, rött stanna. Gröna dörrhandtag och utrymningsskyltar signalerar rätt väg i nödsituationer, osv.

På en väns arbetsplats har de två diskmaskiner med färgkodade lappar. På den röda står det "rör ej" och den gröna "varsågod". Första gången jag var där associerade jag den senare som "varsågod att plocka ur ren disk" och den förra "varning för smutsig disk". Tydligen är det tvärt om "rör ej" för rent och den gröna som "varsågod att stoppa in din disk". Visst finns det en logik, men det är texterna i kombination med färgen som gör det förvirrande för mig. Jag antar att de tänkte att det röda ska få bort folk från att ställa in smutsigt med rent, men det kan också läsas som att en inte ska hjälpa till och plocka ur.
Diskmaskiner: "rör ej" och "varsågod".
Ytterligare en aspekt som kan spela in i min förvirring är att när jag fortfarande bodde hemma och vi flyttade till en lägenhet som hade diskmaskin utvecklade vi ett annat system för att hålla koll på diskens status. Vi använde ett litet janusansikte (efter den romerske guden Janus) som indikator, det vill säga ett huvud med två sidor, en glad och en sur. Det glada ansiktet signalerade skinande rent och den sura smutsigt. Den lilla figuren används fortfarande av mamma. Och därför tänker jag felaktigt grönt = glad, rött = sur.

Hur associerar ni färger i vardagen? Betyder vissa färger något särskilt för er?

Update kl 20:50: Mamma skickade över lite bilder på Janusansiktet.


Inga kommentarer: