Överlever jultomten klimatförändringarna?

Jultomtens julklappsinslagningsverkstad (i ett köpcentrum).
Vad nu, tänker ni, nu är det snart fasta och därmed bör julen vara över. Jo, förvisso, men så råkade jag hitta en artikel med den tilltalande titeln Will Climate Change Kill Santa Claus? Det kändes som en forskningsartikel jag ville läsa. Titeln skulle jag vilja påstå är ett genidrag gällande att väcka intresse. Ja men vem vill inte veta om det är så att jultomten kommer överleva med ökade temperaturer? Artikeln är från 2014 så den har säkert redan diskuterats av andra, men jag vill ändå lyfta den.

Snölandskap med snögaranti?
C. Michael Hall är forskare inom turismfältet med kopplingar till såväl marknadsföring som geografi (den här snubben tycks vara överallt - i Sverige, Finland, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika...). Det som är spännande med denna artikeln - förutom dess jultema - är att den binder samman så många olika områden. Främst handlar den om marknadsföring av platser, i detta fall nordligt belägna orter som marknadsför sig genom en koppling till jultomten, och hur dessa platser är beroende av ett klimat (det vill säga vinter, kyla och snö) men också av rennäring och av granar. Men det handlar också om klimatförändringar, traditioner, turism, marknadsföringslogiker,  konsumenters förväntningar, autenticitet och om perifera områden.

En stor utmaning ser Hall i hur dessa platser som är starkt förknippade med bilder av snö och kyla ska förhålla sig till och kommunicera med den potentiella turisten. Många av dessa platser är beroende av den ekonomi som turismen för med sig för att kunna överleva. I klimatförändringarnas fotspår kommer platserna inte enbart behöva påverka och förändra turistbeteenden (t.ex. nya aktiviteter som inte är beroende av snö), men också, vilket antagligen är svårast, förändra turisternas förväntningar. En viktig slutsats är att turistindustrin måste ta hänsyn till både de materiella och de immateriella konsekvenserna som klimatförändringarna för med sig. Slutligen konstaterar Hall - som i artikeln jämför jultomten med isbjörnen som symbol för klimatförändringarna - att "Climate change may not kill Santa Claus but the message that his home is being destroyed may be a powerful enough story that helps to curb the threat that climate change brings to polar environments and places" (s. 35).

Jag tänker att det är viktigt att fundera över vilka förväntningar vi har på platser vi vill besöka. Inte enbart i form av upplevelser och aktiviteter, men också i relation till väder och klimat. Vad gör att vissa platser känns mer eller mindre attraktiva med eller utan sol, regn och snö? Detta beror förstås inte enbart på våra personliga preferenser, men också på de bilder som platser marknadsför sig med. Exempelvis att i Dalarna tycks det alltid vara soligt och varmt under sommarperioden och idylliskt snöigt under vintern. Medan vi har en stereotyp bild av en regnig brittisk sommar.

Personligen vill jag nu försöka få in den här artikeln på något vis för mina studenter. Lite oklart hur, men möjligen som ett exempel på hur det går att bygga upp ett spännande akademiskt narrativ och binda ihop olika ämnesområden på ett relevant sätt. Som kuriosa har jag lärt mig att den som vill skicka sin önskelista till tomten i Canada kan adressera den med det officiella postnumret H0H 0H0 (ho ho ho...).

Fullständig referens: Hall, C. Michael. (2014) "Will Climate Change Kill Santa Claus? Climate Change and High-Latitude Christmas Place Branding". Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 14(1): 23-40.
Halls publikationslista är diger, för den som är intresserad av att läsa mer om turism och hållbarhet.

Kommentarer