Telefonväkteri och nya ordvarianter

En (icke fungerande port-) telefon.
Igår stötte jag på begreppet "telefonväkteri" i samband med att jag besökte Sveriges Radios hemsida. Väkteri, undrade jag, vad betyder det? Det visade sig att ordet för sig själv inte finns i ordlistorna utan svaret måste sökas under telefonväkteri. I SAOB (Svenska Akademiens ordbok) beskrivs detta som "verksamheten att (i radio) besvara telefonförfrågningar från allmänheten; äv. (o. vanl.) konkretare, om enskild omgång av sådan verksamhet, närmande sig bet.: telefonväktarprogram."

En person kan således inneha rollen (eller möjligen tjänsten) telefonväktare. SAOL (Svenska Akademiens ordlista) och SO (Svensk ordlista) beskriver detta som en person som i radio(program) besvarar telefonsamtal från lyssnare. Det verkar som ett begrepp som uppstått under 1960-talet. Det roliga med SAOB är att de samlar ordens användning i olika tryckta källor från 1500-talet och framåt.  Här återfinns även uttrycket telefonväktartjänst som återfinns i en tidningsartikel från Svenska Dagbladet den 21 augusti 1968: "service i form av besvarande av telefonförfrågningar. Telefonväktartjänster inrättas på 10—12 platser i landet, på folkhögskolor och kvällsgymnasier. "

Begreppet verkar annars vara starkt förknippat med radio, men finns det motsvarigheter inom andra medier? Numera är det kanske inte lika vanligt mer än möjligen i Bingolotto, men när jag var yngre hade flera TV-program tävlingar och annat där tittarna kunde ringa in och delta i tv-programmet. TV-väkteri genererar dock 0 träffar på internet men begreppet väkteri dyker upp på tv-relaterade sidor.

Flera verksamheter, politiker och företag verkar dessutom ha anställd personal som bemannar sociala medier. Där besvarar de bland annat frågor vilket i så fall torde kunna kallas för Twitter-väkteri eller Facebook-väkteri.

Det känns ju som att väkteri-begreppet borde kunna användas betydligt mer än inom radio. Har ni några bra förslag?

Förresten, känner ni till den geniala sidan svenska.se där det går att söka i SAOB, SAOL och SO samtidigt?

Kommentarer