Mysteriet med ÅÄÖ i pdf-filer

Kära institutet för i-landsproblem,
Idag undrar jag varför de tre sista vokalerna i alfabetet beter sig märkligt när jag kopierar text från en pdf-fil till exempelvis en ordbehandlare. Varför särar prickarna och ringarna på Å Ä Ö från a:na och o:na?

Jag bifogar en bild på hur det ser ut:
Random text kopierad från pdf till Word. Språkkontrollen är inställd på svenska. När jag raderar exempelvis ett Å försvinner först cirkeln, och först med nästföljande tangentryck försvinner a:et.
Ska det vara så här?
 
Tack i förhand för hjälpen.
I-landsmedborgare

Kommentarer

glömska mamman sa…
Gå in i PDF-programmet och välj Verktyg. Där kan du hitta en del om t.ex. förbättra skanningar. Har, har jag för mig, något att göra med OCR-inställningar som jag för tillfället har glömt vad det är förkortning på...
Matilda sa…
Mamma >> Hittade tyvärr inte denna inställning för Förhandsvisning i Mac...