Sångtextanalys del XXI: Gloria

På Spotify lyssnar jag på det mest udda och därför finner jag ett visst nöje i att se vad de vill rekommendera till mig i "discover weekly". Ofta är det precis utanför det jag vill frivilligt lyssna på, men ändå musik som har hög igenkänningsfaktor. Nyligen spelades Carolas Gloria upp och jag råkade fästa lite uppmärksamhet kring orden. Tydligen är detta en av de här importerade låtarna som fått svensk text så sent som 1983. Hela det här fenomenet med att ta en internationell låt och ge den svensk text (inte nödvändigtvis som en rak översättning) finner jag väldigt mystiskt. Är det något som görs fortfarande?

Jag hade faktiskt ingen aning om vem denna Gloria var och ska jag vara ärlig är jag även efteråt lite konfunderad. Så låt oss titta på första versen.

"Gloria, du bränner dina broar
Och du springer i cirklar
Men inte för det roar
Du måste sakta ner nu
Du står för nära kanten
Och när du ser att det går utför
Ska du akta dig för branten"
 

Min första spontana tanke var att det här är en varningssång för utbrändhet. Eller en varning till någon som inte anses ha koll på sitt liv och inte tar chanser hon erbjuds.

"Men du kan inte minnas
Var det nånting som han sa?
Alla röster som du hör
Ropar Gloria"


Den del som jag klassar som väcker fler frågor. Vad är det som Gloria inte kan komma ihåg? Och vem är "han"? Eftersom det är en Carola-sång så skulle "han" kunna vara Gud. Åtminstone om jag låter mina fördomar få styra tolkningen. Det ska noteras att varje refräng börjar olika. "Men bytas ut mot "Ändå" och "Därför". Vers två verkar handla om telefonproblem:

"Gloria, har du riktigt lyssnat
Du måste väl ha somnat
För signalerna har tystnat
Du behöver inte svara
Låt dom sitta där och vänta -ah ah ah
Och ropa Gloria
Gloria, ditt nummer har du lämnat
Nu ekar det i tystnaden"


Har hon slutat svara i telefon? Har hon sagt upp sitt abonnemang? Flyttat? Fast om signalerna har tystnat, vem fortsätter ringa? Här antyds att det inte behövs svara, att det inte är så viktiga personer.

"Gloria, du ville nånting mera
Men nu vet du att förväntan
Är alltför lätt att injicera
Det som kändes rätt för stunden
Det som var din egen hemlighet
Gör att kylan tränger djupare in
Fast din kropp och själ är glödhet

Därför kan du inte minnas... "

 Tredje versen är tvetydig. Handlar det om en person som tagit på sig så mycket förväntningar att det till sist blev för svårt att infria dem alla? Eller ska vi förstå "injicera" bokstavligt och koppla det till droger? Återigen återvänder jag till min ursprungliga teori om utmattningssymtom kopplat till "duktig flicka"-syndromet (dvs att vilja glädja alla och göra allt på bästa vis". Men vad är då hemligheten? Och finns det någon underliggande betydelse att det är just vers två som upprepas i slutet av låten? Nåja, nu lämnar jag över tolkningsmöjligheterna till er.

Kommentarer

Anonym sa…
Jag tror det är någon som antingen bränt ut sig som du säger eller någon som knarkar. Oavsett vilket, känns det helt klart som ett tragiskt fall av självmord som det sjungs om... :0/ sorgerligt!

/Sarisen
Matilda sa…
Sarisen >> Åh, jag hade inte tänkt på det som självmord. Låten har i mina öron varit lite glad pop, men nu tänker jag att den snarare ska upplevas som dramatisk.
Ps. kul att se dig här :)