Ett icke-sarkastiskt inlägg om sarkasm

Jag är ganska ofta sarkastisk. Det är något jag växt upp med och kan gärna käbblas, särskilt med de som också sprider sarkasm runt sig. Kanske menar jag egentligen ironisk eftersom jag har för avsikt att vara elak.

Min sarkasm, eller ironi, kan ställa till en del problem, särskilt bland utomstående som inte förstår jargongen eller bland de som inte känner mig så bra. Givetvis beror det på i vilket sammanhang jag befinner mig i. Mot min chef eller studenter skulle detta inte fungera. Men även bland de jag känner väl så kan det bli problematiskt. Jag tänker inte mig för ibland att ett uttalande kan tolkas olika av andra. Och jag glömmer bort att sarkasm inte framträder så bra i text när mottagaren inte tydligt kan urskilja det egentliga budskapet. Missförstånden brukar ofta lösas väldigt snabbt, men jag måste nog lära mig att tänka efter en gång extra.

Använder ni er av sarkasm och ironi? Hur reagerar ni när någon är sarkastisk?

Kommentarer

Det är svårt det där med ironi. Jag använde det mer förut, men av någon anledning inte så mycket nu. Jag vet inte om det har att göra med språket kanske. men jag gillar det och tycker att det är roligt. Men inte alla förstår sånt heller. Alltså nyanser i tal. Jag vet inte om det är så generellt för personer med adhd, men mitt ex förstod inte nyanser i tal och sarkasm var en sån sak.
Just det, jag skulle ju också skriva att i skriven text är det också svårt att förstå sarkasm och ironi alla gånger.
Den sarkastiska mamman sa…
Som den språkpolis jag är gick jag till ne.se och slog på sarkasm och ironi då jag var osäker på vad som var vad. Enligt NE är ironi när man säger något som är tvärtemot det man menar. Och det tas för givet att mottagaren förstår det.
Medan sarkasm är: "yttrande som innehåller skarpt ironisk eller hånfull kritik (vanligen av föga konstruktivt slag); om sådan kritik i allmänhet"

Och är det bara jag, men kan det inte skönjas en viss sarkasm i parentesen?

Matilda, du är bra på att vara ironisk, men jag hör dig väldigt sällan vara sarkastisk!

Matilda sa…
Linda >> Det är svårt, och det är ännu svårare att förutspå hur folk kommer att reagera. Instämmer, i skrivet format så måste det nästan till en smiley för att man ska förstå det. Alternativt att man känner personen så väl att man vet vad det handlar om. Jag har en vän som använder sig av ironi/sarkasm nästan hela tiden. Oftast är det kul, men ibland blir till och med jag frustrerad.

Mamma >> Jo jag kollade på definitionerna innan jag skrev inlägget eftersom jag misstänkte att jag använde sarkasm något felaktigt. Det är nog ironisk som jag är.