En annan femma

När jag höll på att transkribera intervjuer idag dök frasen "en annan femma" upp i betydelsen "en helt annan sak". Eftersom jag är väldigt lätt blir distraherad så började jag fundera över uttrycket. Vad skulle en "annan femma" vara? Ett V, som i den latinska räkningen? Så börjar jag googla lite och källorna pekar bakåt till SAOB:s konstaterande att det är en del av ett längre ordspråk som kan spåras åtminstone till 1800-talet:  "Det var en annan femma" – sa' bonden skref en sjua.


Jag saknar dock kontexten till denna femma som ordspråks-bonden refererar till. Och eftersom jag inte har tillgång till G. Holmströms Sa' han och sa' hon: Ordstäfsbok från 1876 så måste jag alltså själv spekulera fram en bakgrund. Jag tänker mig att det var en bonde som kanske fått ett bud att bli betald fem kronor men ändrade det till en sjua för det var vad hen ville ha betalt.
Kanske någon av er har en alternativ tolkning? Hur använder ni uttrycket "en annan femma" till vardags?


Kommentarer

cat sa…
Har nog aldrig använt det uttrycket vad jag vet.