Vitbok

Idag, den 6 februari, är det samernas nationaldag och i mars kommer en 800 sidor lång vitbok om svenska kyrkans relation med samerna: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Forskare har gått igenom olika aspekter av hur samer behandlats, separerats, mätts, tvångsförflyttats... (läs mer i DN:s reportage). Det var inte länge sedan jag upplystes om hur svenska staten och samhället behandlat urfolken, det lärs ut väldigt lite om detta i skolan och talas inte mycket om i samhället. Jag ämnar att beställa vitboken för att råda bot på de kunskapsluckor jag har.

Nyheten om vitboken fick mig att fundera över vad en vitbok är. Min vaga bild är att det varit en form av försoningsbok där man gör upp med sitt förflutna. Till exempel har regeringen har tidigare givit ut en vitbok om övergrepp på romer (Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet). Kyrkans vitbok är alltså skriven av forskare, så vem kan skriva en vitbok? Och när bedöms den vara "tillräckligt" försonande?

Nationalencyklopedin ger en helt annan beskrivning av vad en vitbok är. Enligt den är det en publikation från Utrikesdepartementet som slår fast regeringens ställningstagande i utrikespolitiska frågor, vilket också är vad som står i SAOL. Namnet kommer från att liknande publikationer i Tyskland bar vitt omslag. En mer allmän användning av ordet är tydligen "faktasammanställning" eller redogörelse för en historisk händelse. Ordet stammar tydligen  till 1890. Min förförståelse av ordet har alltså varit något felaktig, kanske har jag associerat det med vite, en slags böter för att man brutit en överenskommelse. Tydligen blir man aldrig fullärd, vare sig i sitt modersmål eller sitt lands historia.

Kommentarer

cat sa…
Tack för den här sammanställningen av vad vitbok betyder och kommer ifrån. Hade heller ingen aning.
Matilda sa…
Cat >> Kul att vi kan lära genom varandra :)