Samer, tvångsförflyttning och historiecensur

Den svenska historieundervisning jag hade har visat sig allt mer problematisk ju äldre jag blivit. Först har det visat sig att den bygger på myter och nu har jag börjat inse hur den frekvent undvikit problematiska och pinsamma företeelser. Jag kan till exempel inte minnas att jag lärt mig någonting om samerna i skolan. Jag har vetat ändå att de som minoritet känt sig uteslutna eller missgynnade i samhället, men jag har inte varit helt införstådd i varför. Jag har vetat att de har eget parlament och språk men få sjunger på samiska i Sveriges folkfest Melodifestivalen. Fram till för något år sedan visste jag inte att det finns sydsamer och nordsamer och att deras språk skiljer sig åt. Pinsamt, tycker jag!

Nu i helgen lärde jag mig att när den norsk-svenska unionen upplöstes 1905 så drabbades de svenska samerna hårt. Förr kunde de gå fram och tillbaka över gränsen fritt med renarna men nu blev den politiska gränsen skarp och svenska staten ville säkra sina skatteintäkter. När samerna inte kunde hålla pli på sina renar, dvs lära dem gränsdragningar, tvångsförflyttade staten nordsamer. Ibland till sydsamiska områden vilket skapade andra slags territoriekonflikter som lever kvar än idag.

Nu talar vi alltså om 1920 och några decennier framåt. Alltså tvångsförflyttning mitt i folkhemmets Sverige!? Det här fick jag verkligen inte lära mig på historielektionerna. Möjligen nämndes det att rasbiologisk forskning på samer förekom, i så fall i ett hastigt andetag på gymnasiet. Kan det vara så att läroböckerna är censurerade genom att endast tillskriva hemska företeelser långt bak i historien, eller ännu hellre i andra länder och kulturer? Är det inte dags att göra upp med vårt förflutna och därmed börja reflektera över samernas ställning i dagens samhälle?

Är det någon som faktiskt fick läsa om samerna i grundskolan och i så fall vad fick ni lära er?

PS1. De samiska språken är hotade, och så sent som idag har det hörts nyheter om att just sydsamiska håller på att försvinna. Doktoranden i språkvetenskap David Kroik försöker hålla den levande både i sin forskning och på sin blogg.

PS2. Apropå samernas tvångsförflyttning så har Bengt Ekerlid nyligen släppt en roman vid namn De tvångsförflyttade: En roman om samer och nybyggare som måste lämna sina hem. Kanske årets julklapp till Sveriges hushåll? Jag har i alla fall lagt in en reservation på biblioteket.

Kommentarer

Den trots allt släktforskande mamman sa…
Håller fullständigt med dig om den mörklagda sidan i den svenska historien. Man får heller inte läsa om hur svenskarna slaktade skåningarna i mitten på 1600-talet. Ett krig där de som förlorade även förlorade sitt språk och sin historia, förutom sina nära och kära. Historien upprepar sig gång på gång. Och det enda vi lär oss av historien är att vi aldrig lär oss av historien. Inte konstigt att jag aldrig gillat historia! Den har varit vinklad och lögnaktig.
Matilda sa…
Mamma som inte kan sin historia >> Nu råkar ju inte den versionen vara helt korrekt. Jag har en bunt böcker du kan få läsa över jul och lära dig den historia du tror dig kunna...
Malinmupp sa…
Jag vill minnas en teamvecka/ specialarbete kring samer och deras kultur i högstadiet. Diskussion kring rennäringen, klädedräkter och samiska ord vill jag minnas att vi fick skriva om *letar i minnet*. Det var ett tag sedan, så pinsamt nog minns jag inte så många samiska ord idag utöver "akka".
Matilda sa…
Malinmupp >> Å vad bra! Ni fick i alla fall lite introduktion. Jag fick slå upp "akka"…
Som den norrlännig jag är har jag kanske lite bättre kunskap om samerna men inte kommer den kunskapen från skolan inte.

Jag blir inte förvånad över att det inte lärs ut rätt i skolorna. Jag tror att det är liknande som i media - vi får veta vad de vill att vi ska veta, hur vinklat det än må vara.
Matilda sa…
Linda >> Ja det är sorgligt att skolan (och skolboksskrivarna för den delen) inte lär ut mer.