Du får icke... trycka?

Jag och min moder gick på museum i helgen och det som kanske engagerade mest var en skylt som vi inte förstod. Skylten var - tror vi - inte en del av utställningen. Den var placerad i trapphuset mellan hissen och en dörr. Dörren var det nog inte tänkt att en skulle använda. Men var det detta som skylten ville informera om? Min tolkning är att jag inte får peta på något - vilket är logiskt på ett museum - eller att jag inte får trycka på en knapp. Det senare verkar dock inte vara fallet eftersom det inte fanns en knapp att trycka på. Eller jo, hissknappen, fast den var ju till vänster om skylten och fingret på bilden pekar till höger.

Något förvirrat alltså. Det kan förstås vara så att skylten i sig var helt felplacerad. Men en slutsats av detta mysterium är:

a) att skyltar är enbart förståeliga utifrån en kulturell förförståelse av skyltarnas innebörd. Vissa bilder må vara tolkningsbara i större delar av världen och bland en bred grupp människor, medan andra förutsätter mer kunskap. I det här fallet exempelvis hur det fungerar på ett museum eller vad ett svart streck kan tänkas föreställa. (Ni kanske minns förvirringen med den mystiska cirkeln på återsamlingsskyltarna? Ett mysterium som för övrigt inte är löst.)

b) att skyltar enbart är förståeliga i en viss kontext. Vissa skyltar fungerar längs vägar, andra i museisammanhang och vissa bara där det finns knappar som det skulle kunna gå att trycka på.

Kommentarer